Grunden i det mesta jag gör börjar med en illustration. En tanke, en dröm, en vision som tecknas ner på papper. Ibland digitalt. Oavsett är det jag som håller i pennan.